Відомості про район
Райдержадміністрація
Прес-центр
РДА і громадськість
Районна рада
Місцеві ради

СХВАЛЕНО
Розпорядження голови
районної державної адміністрації
03.10.2014 № 230

 

ПРОГРАМА СОЦІАЛЬНОГО
ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ РАЙОНУ
на 2015 – 2018 роки

Зміст

І. Паспорт (характеристика) Програми
ІІ. Загальна частина
ІІІ. Мета і основні завдання Програми
IV. Фінансове забезпечення Програми
V. Очікувальні результати
VІ. Координація та контроль за виконанням Програми
VІІ. Завдання і заходи Програми

І. Паспорт Програми соціального захисту
населення району на 2015 – 2018 роки

1. Ініціатор розроблення Програми

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми

Розпорядження голови районної державної адміністрації від

03.10.2014 року № 230

3. Розробник  Програми

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації

4. Відповідальний виконавець Програми

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації

5. Учасники Програми Управління соціального захисту населення райдержадміністрації, районні громадські організації ветеранів та інвалідів
6.

Термін реалізації Програми

2015 – 2018 роки
7.

Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

Районний бюджет

8.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми,

всього,

у тому числі:

1260900 гривень

8.1 коштів районного бюджету 1260900 гривень

ІІ. Загальна частина

Програма соціального захисту населення району на 2015 – 2018 роки (далі – Програма) підготовлена відповідно до законів України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні», «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про соціальні послуги».
Програма сформована управлінням соціального захисту населення райдержадміністрації на підставі пропозицій громадських організацій, діяльність яких спрямована на підвищення соціального захисту інвалідів та малозабезпечених верств населення району.

ІІІ. Мета і основні завдання Програми

1. Вирішення невідкладних питань організаційно-правового, інформаційного забезпечення, матеріально-технічного, медичного, соціально-побутового обслуговування малозабезпечених громадян району.
2. Здійснення конкретних заходів, спрямованих на забезпечення права кожного громадянина на достатній життєвий рівень, надання адресної підтримки незахищеним верствам населення.
3. Забезпечення підтримки малозабезпечених сімей, осіб, які приймали участь в антитерористичній операції, та членів їх сімей.
4. Соціально-правова, трудова та медична реабілітація інвалідів.
5. Залучення до співробітництва з державними установами недержавних громадських організацій.

IV. Фінансове забезпечення Програми

Фінансування заходів щодо виконання Програми здійснюватиметься за рахунок коштів районного бюджету.
Видатки на виконання заходів Програми щороку передбачатимуться при формуванні показників районного бюджету, виходячи з реальних можливостей.
З метою системного аналізу реалізації Програми проводитиметься щорічний моніторинг виконання передбачених заходів.


V. Очікувальні результати

Виконання Програми забезпечить:
1. Підтримку інвалідів, ветеранів, учасників бойових дій, вдів учасників війни.
2. Надання матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення з числа одиноких пенсіонерів, ветеранів, інвалідів та дітей-інвалідів з метою їх соціальної підтримки.
3. Надання соціальної і матеріальної допомоги особам, які опинилися в складних життєвих обставинах у зв'язку з важкою хворобою, пожежею, постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.
4. Забезпечення підтримки малозабезпечених сімей і осіб, які приймали участь в антитерористичній операції, та членів їх сімей.
5. Проведення доплати до пенсії батькам, які втратили синів в Афганістані та доплати до пенсії громадянам, які досягли сто і більше років в розмірі 100 грн. (сто гривень) щомісячно.
6. Виплату компенсації за отримані житлово-комунальні послуги вдовам, чоловіки, яких загинули від рук браконьєрів та одиноким інвалідам по зору І і ІІ групи.
4. Підтримку громадських організацій, діяльність яких має соціальне спрямування.

VI. Координація та контроль за виконанням Програми

Координацію та контроль за виконанням Програми здійснює управління соціального захисту населення райдержадміністрації, районні громадські організації ветеранів і інвалідів.

ІІ. Напрями діяльності та заходи Програми соціального
захисту населення району на 2015-2018 роки

з/п

Перелік заходів Програми Строк виконання заходу Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування(вартість), грн., у тому числі

Очікуваний 

результат

2015 рік

2016 рік

2017 рік

2018 рік

 
1 2 3 4 5 6   7 8 9
1. Надання одноразової грошової матеріальної допомоги малоза-безпеченим категоріям населення на лікування та в зв’язку з виникненням складних життєвих обставин. Постійно Управління  соціального захисту населення Районний бюджет 100000 100000 100000 100000 400000
2. Доплата до пенсії батькам, які втратили синів в Афганістані Щомісяця Управління  соціального захисту населення Районний бюджет 1220 1220 1220 1220 4880
3 Доплата до пенсії громадянам, які досягли сто і більше років Щомісяця Управління соціального захисту населення Районний бюджет 4880 4880 4880 4880 19520
4. Компенсація вдовам, чоловіки, яких загинули від рук брако-ньєрів, на оплату електроенергії, природного газу та придбання твердого палива в межах, встановлених для вдів загиблих (померлих) ветеранів війни Протягом року Управління соціального захисту населення Районний бюджет 2000 2000 2000 2000 8000
5. Надання пільг одиноким інвалідам по зору І та ІІ групи за використану електроенергію і тверде паливо Протягом року Управління соціального захисту населення Районний бюджет 2000 2000 2000 2000 8000
6. Надання одноразової грошової допомоги особам, які приймали участь в антитерористичній операції, та членам їх сімей на лікування, та в зв’зку з виник-ненням складних життєвих обставин .

Протягом

року

Управління  соціального захисту населення Районний бюджет 50000 20000 - - 70000
7.

Виплата матеріальної допомоги

батькам, які втратили синів під час проведення антитерористич-ної операції

Протягом

року

Управління

соціального

захисту

населення

Районний

бюджет

30000 - - - 30000
 8. Виплата компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги

Протягом

року

Управління соціального захисту населення Районний бюджет 120000 130000 130000 140000   520000
9.

Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів та інвалідів:

в тому числі:

-Старовижівська районна організація ветеранів

-Районна організація Товариства Червоного Хреста

-Українське товариство сліпих  (УТОС)

-Старовижівська районна організація Української Спілки ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів)

-Районне добровільне товариство “Спілка Чорнобиль”

Щороку Управління соціального захисту населення Районний бюджет

49500

20000

6000

2500

15000

6000

49500

20000

6000

2500

15000

6000

50500

20000

6000

2500

15000

7000

51000

20000

6000

3000

15000

7000

200500

80000

24000

10500

60000

26000

  Загальна сума       359600 309600 290600 301100 1260900
Збройні Сили України
Центр надання адміністративних послуг
Старовижівщина туристична
Підрозділи органів влади
Державні ресурси:
Вхід на сайт