Відомості про район
Райдержадміністрація
Прес-центр
РДА і громадськість
Районна рада
Місцеві ради

       

11 листопада 2019 року

                                                      ІНФОРМАЦІЯ

про стан ринку праці району на 01.11.2019

          Протягом  січня – жовтня 2019 року  послугами служби  зайнятості скористались 1673 особи. Станом на 1  листопада 2019 року  чисельність осіб на обліку –104 безробітних (на 1 жовтня  2018 – 115 ), з них: жінки –64 %, молодь – 29%. За звітний період  працевлаштовано  890 осіб,  з них 413 безробітних.

         Взяли участь у громадських роботах 209 безробітних,  інших роботах тимчасового характеру – 148 .

           Важливим джерелом поповнення трудових ресурсів району є залучення до активної діяльності осіб з обмеженими можливостями, тому велика увага приділяється роботі з цією категорією громадян. Так, протягом звітного періоду на обліку перебували 26 осіб з обмеженими можливостями, з них працевлащтовано 9 осіб.

          В  районі створено 93  нових  робочих місць.

          Одним з пріоритетних  напрямків роботи служби зайнятості залишається  співпраця з роботодавцями. Вона характеризується кількістю заявлених вакансій. Так, протягом січня – жовтня 217 роботодавцями заявлено 989 вакансій. Середня тривалість укомплектування вакансій становить 10 календарних днів, рівень укомплектування – 88,6%

         Не вдається досягти повного укомплектування вільних місць через відсутність на ринку праці  осіб достатнього кваліфікаційного рівня. Тому одним з основних пріоритетів роботи лишається удосконалення профорієнтаційної роботи  серед незайнятого населення та професійного навчання безробітних. Одним з головних завдань служби зайнятості є допомога безробітним, знайти своє місце на ринку праці. З цією метою організовується професійне навчання та стажування безробітних безпосередньо на робочих місцях. Цією послугою  в січні-жовтні 2019 року скористались 190 безробітних.

         В школах розташовані профінформаційні куточки служби зайнятості, для школярів проводяться профорієнтаційні уроки (семінари)  "Твій вибір - твоє майбутнє", виїзні акції служби зайнятості, дні відкритих дверей, інтерактивні заходи для молоді.

        На виконання статті 27 Закону України «Про зайнятість населення» фахівцями  служби зайнятості проводиться надання безоплатних консультацій з питань організації та провадження підприємницької діяльності, з початку року за консультаціями звернулись  30 осіб. З метою реалізації права на працю в районі забезпечено вільний  доступ громадян до інформації про зайнятість. В районній філії знаходиться комп’ютер вільного доступу для пошукачів роботи де розміщені презентації роботодавців, ЦПТО ДСЗ, каталоги бізнес-ідей, папки з інформацією про законодавство, для різних категорій осіб, відео резюме безробітних. Також постійно функціонують 2 татч-скріни   за допомогою яких є можливість ознайомитись з вакансіями по всій Україні.

         Поряд з цим на ринку праці району найбільш проблемним питанням є тінізація зайнятості в ряді галузей.

         Основними завданнями в  сфері  зайнятості району  є:

-         удосконалення механізмів взаємодії між учасниками ринку праці та сприяння створенню нових робочих місць;

-         посилення роботи в напрямку працевлаштування із здійсненням

компенсації роботодавцям в розмірі єдиного внеску;

-         збільшення видатків з коштів місцевих бюджетів для проведення громадських робіт на паритетних умовах,  які мають суспільно-корисне значення для розвитку району;

-         забезпечення індивідуального підходу до розв’язання проблеми зайнятості кожного безробітного, насамперед, з числа таких, що не спроможні скласти конкуренції на ринку праці;

-         посилення профорієнтаційної роботи серед молоді, починаючи з середнього шкільного віку,  з  метою формування професійних намірів учнів та побудови  професійної кар’єри ;

-         співпраця з об’єднаними територіальними громадами.

7 жовтня 2019 року

                                            ІНФОРМАЦІЯ

про стан ринку праці району на 01.10.2019

          Протягом  січня – вересня 2019 року  послугами служби  зайнятості скористались 1549 осіб. Станом на 1  жовтня 2019 року  чисельність осіб на обліку –225 безробітних (на 1 вересня  2018 – 259 ), з них: жінки –33 %, молодь – 16%. За звітний період  працевлаштовано  677 осіб,  з них 278 безробітних.

         Взяли участь у громадських роботах 193 безробітних,  інших роботах тимчасового характеру – 144 .

           Важливим джерелом поповнення трудових ресурсів району є залучення до активної діяльності осіб з обмеженими можливостями, тому велика увага приділяється роботі з цією категорією громадян. Так, протягом звітного періоду на обліку перебували 26 осіб з обмеженими можливостями, з них працевлащтовано 6 осіб.

          В  районі створено 77  нових  робочих місць.

          Одним з пріоритетних  напрямків роботи служби зайнятості залишається  співпраця з роботодавцями. Вона характеризується кількістю заявлених вакансій. Так, протягом січня – вересня 195 роботодавцями заявлено 752 вакансії. Середня тривалість укомплектування вакансій становить 7 календарних днів, рівень укомплектування – 89,8%

         Не вдається досягти повного укомплектування вільних місць через відсутність на ринку праці  осіб достатнього кваліфікаційного рівня. Тому одним з основних пріоритетів роботи лишається удосконалення профорієнтаційної роботи  серед незайнятого населення та професійного навчання безробітних. Одним з головних завдань служби зайнятості є допомога безробітним, знайти своє місце на ринку праці. З цією метою організовується професійне навчання та стажування безробітних безпосередньо на робочих місцях. Цією послугою  в січні-вересні 2019 року скористались 168 безробітних.

         В школах розташовані профінформаційні куточки служби зайнятості, для школярів проводяться профорієнтаційні уроки (семінари)  "Твій вибір - твоє майбутнє", виїзні акції служби зайнятості, дні відкритих дверей, інтерактивні заходи для молоді.

        На виконання статті 27 Закону України «Про зайнятість населення» фахівцями  служби зайнятості проводиться надання безоплатних консультацій з питань організації та провадження підприємницької діяльності, з початку року за консультаціями звернулись  30 осіб. З метою реалізації права на працю в районі забезпечено вільний  доступ громадян до інформації про зайнятість. В районній філії знаходиться комп’ютер вільного доступу для пошукачів роботи де розміщені презентації роботодавців, ЦПТО ДСЗ, каталоги бізнес-ідей, папки з інформацією про законодавство, для різних категорій осіб, відео резюме безробітних. Також постійно функціонують 2 татч-скріни   за допомогою яких є можливість ознайомитись з вакансіями по всій Україні.

         Поряд з цим на ринку праці району найбільш проблемним питанням є тінізація зайнятості в ряді галузей.

         Основними завданнями в  сфері  зайнятості району  є:

-         удосконалення механізмів взаємодії між учасниками ринку праці та сприяння створенню нових робочих місць;

-         посилення роботи в напрямку працевлаштування із здійсненням

компенсації роботодавцям в розмірі єдиного внеску;

-         збільшення видатків з коштів місцевих бюджетів для проведення громадських робіт на паритетних умовах,  які мають суспільно-корисне значення для розвитку району;

-         забезпечення індивідуального підходу до розв’язання проблеми зайнятості кожного безробітного, насамперед, з числа таких, що не спроможні скласти конкуренції на ринку праці;

-         посилення профорієнтаційної роботи серед молоді, починаючи з середнього шкільного віку,  з  метою формування професійних намірів учнів та побудови  професійної кар’єри ;

-         співпраця з об’єднаними територіальними громадами.

                             

02 січня 2019 року

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ВАС

        Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» від 23 листопада 2018 року № 2629-VIII      

          Прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць становить:

                            

з 1 січня 2019 року - 1853 гривні

з 1 липня 2019 року - 1936 гривень

з 1 грудня 2019 року - 2027 гривень

Прожитковий мінімум для працездатних осіб становить

з 1 січня 2019 року - 1921 гривня          

 з 1 липня 2019 року - 2007 гривень

 з 1 грудня 2019 року - 2102 гривні

Мінімальна заробітна плата:

Місячний розмір

з 1 січня 2019 року - 4173 гривні,

Погодинний розмір:

   з 1 січня 2019 року - 25,13 гривні,

           Відповідно до постанови Правління Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття від 12.09.2018 № 175 «Про мінімальний розмір допомоги по безробіттю».

Мінімальний розмір виплати допомоги по безробіттю становить:

Для застрахованих осіб  -  1 630 гривень.

Для незастрахованих осіб та для застрахованих осіб без урахування страхового стажу   - 610 гривень.

 

02 січня 2019 

Шановні роботодавці!

Запрошуємо Вас скористатись сервісом служби зайнятості «Електронний кабінет роботодавця», який розміщений на оновленому сайті ДСЗ і доступний за посиланням www.dcz.gov.ua

У «Електронному кабінеті» роботодавець має можливість переглянути актуальність реквізитів свого підприємства, що містяться у базі служби зайнятості, стан укомплектування заявлених вакансій, стан договорів на організацію громадських робіт та працевлаштування після професійного навчання, здійснити добір працівників шляхом перегляду резюме.

В ЕКР передбачена можливість подання звітів за формою № 3-ПН «Інформація про попит на робочу силу (вакансії)», в тому числі і уточнювальних, в онлайн-режимі.

Передбачена можливість перегляду звітів за формою

4-ПН, 1-ПА, які подавались до служби зайнятості.

Щоб отримати доступ до власного ЕКР, звертайтесь до особистого консультанта Старовижівської районної філія Волинського обласного центру зайнятості для отримання логіну і паролю або за тел.:30116

Ми завжди раді Вам допомогти.

                          

02 січня 2019 року

Можливості працевлаштування в галузі будівництва в Ізраїлі для кваліфікованих українських працівників
Можливість тимчасового працевлаштування кваліфікованих працівників на ринку праці Держави Ізраїльнадана українським громадянам в рамках міждержавної двосторонньої Угоди, укладеної між Кабінетом Міністрів України та Урядом Держави Ізраїль про тимчасове працевлаштування українських працівників в окремих галузях на ринку праці Держави Ізраїль від 07 червня 2016 року (ратифікована та набула чинності 16 листопада 2016 року).
Відповідно до Угоди визначено 4 сфери для працевлаштування висококваліфікованих українських фахівців в Ізраїлі:
1) опалубник - будівельні роботи (промислове будівництво, обробка
деревини), обов'язковим є вміння читати плани будівництва;
2) арматурник - робота з металом, обов’язковим є вміння читати
плани будівництва;
3) лицювальник – плиточник (покриття стін та підлоги керамічною
плиткою);
4) штукатур (штукатурні роботи).

За більш детальною інформацією прохання звертатись до фахівців Старовижівського РЦЗ вул. Лесі Українки 1а або за тел.(03346)21190

 

02 січня 2019 року

Подання звіту № 3-ПН, якщо вакансію закрито самостійно

Чи подавати звіт № 3-ПН, якщо вакансію заповнено одразу в день відкриття?

Роботодавець зобов’язаний подати звіт № 3-ПН не пізніше ніж через три робочі дні з дати відкриття вакансії (п. 5 Порядку подання форми звітності № 3-ПН «Інформація про попит на робочу силу (вакансії)», затвердженого наказом Мінсоцполітики від 31.05.2013 № 316; далі — Порядок № 316).

Вакансія — вільна посада (робоче місце), на яку може бути працевлаштована особа. Дата відкриття вакансії — наступний день після створення робочого місця чи після припинення трудових відносин з працівником, робоче місце якого стає вакантним.

Якщо роботодавець самостійно укомплектовує вакансію протягом трьох робочих днів з дня її відкриття (до збігу строку подання звіту № 3-ПН), інформувати службу зайнятості про попит на робочу силу не потрібно

Як вказати розмір зарплати у звіті про вакансії за формою № 3-ПН

Як зазначити зарплату у звіті № 3-ПН, якщо за посадою встановлено відрядну або погодинну оплату праці? Що таке "основна зарплата"? Як визначити розмір зарплати з надбавками і преміями, якщо ці суми щомісяця різні?

Роботодавці повинні звітувати перед службою зайнятості про всі наявні вакансії протягом 3 робочих днів із дати їх відкриття. Обов’язок визначає пункт 4 частини 3 статті 50 Закону України «Про зайнятість населення» від 05.07.2012 № 5067-VI (далі — Закон № 5067): «Роботодавці зобов’язані своєчасно та в повному обсязі подавати Державній службі зайнятості України інформацію про попит на робочу силу (вакансії)».

Звіт про вакансії має типову форму — № 3-ПН «Інформація про попит на робочу силу (вакансії)».

Форму № 3-ПН затверджено наказом Мінсоцполітики від 31.05.2013 № 316.

З 1 січня 2017 року форму № 3-ПН та Порядок її подання оновлено (наказ Мінсоцполітики від 05.12.2016 № 1476; далі — Наказ № 1476).

Розмір зарплати зазначають у розділі I «Основні дані про вакансії» форми № 3-ПН:

Графа 3 Основна заробітна плата премії, надбавки, інші заохочувальні та компенсаційні виплати
Графа 4 Основна заробітна плата

Поняття «основна і додаткова зарплата» визначені у статті 2 Закону України «Про оплату праці» від 24.03.1995 № 108/95-ВР (далі — Закон № 108) та в Інструкції зі статистики заробітної плати, затвердженій наказом Держкомстату від 13.01.2004 № 5 (далі — Інструкція № 5).

Основна заробітна плата — винагорода за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці (норми часу, виробітку, обслуговування, посадові обов’язки). Її встановлюють:

  • для робітників — у тарифних ставках (окладах) і відрядних розцінках;
  • для службовців — у посадових окладах (ч. 1 ст. 2 Закону № 108).

При відрядній оплаті праці розцінки визначають виходячи з установлених розрядів роботи, тарифних ставок (окладів) і норм виробітку (норм часу) (ч. 1 ст. 90 КЗпП).

Тому на підприємстві для робітничих професій, незалежно від системи оплати праці (почасова чи відрядна), мають бути визначені місячні або годинні тарифні ставки. Саме ці тарифні ставки у перерахунку на місячну норму праці вказуйте у графі 4 розділу І «Основні дані про вакансії».

Якщо у штатному розписі за професією встановлено годинну тарифну ставку, місячний фонд оплати праці визначайте таким чином:

Приклад 1. За робітничою професією у штатному розписі встановлено годинну тарифну ставку 19,34 грн. При 40-годинному робочому тижні норма робочого часу на 2017 рік — 1986 год. Місячний фонд оплати праці: 19,34×1986 ÷ 12 = 3200,77 грн. Після заокруглення — 3201 грн.

Отже, у графі 4 «у т. ч. розмір основної заробітної плати» форми № 3-ПН зазначайте посадовий оклад або місячну тарифну ставку.

Додаткова заробітна плата — винагорода за працю понад установлені норми, за трудові успіхи та винахідливість і за особливі умови праці. Вона включає доплати, надбавки, гарантійні і компенсаційні виплати, передбачені чинним законодавством; премії, пов’язані з виконанням виробничих завдань і функцій (ч. 2 ст. 2 Закону № 108).

Повний перелік виплат, які включають до складу фонду додаткової зарплати, визначено у пункті 2.2 Інструкції № 5. Основні з них:

  • надбавки та доплати до тарифних ставок (окладів, посадових окладів) за:

– суміщення професій (посад);

– розширення зони обслуговування або збільшення обсягу робіт;

– виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника;

– роботу у важких і шкідливих та особливо важких і особливо шкідливих умовах праці;

– інтенсивність праці;

– роботу в нічний час;

– класність водіям (машиністам) транспортних засобів;

– високі досягнення в праці;

– виконання особливо важливої роботи на певний термін;

– знання та використання в роботі іноземної мови;

– допуск до держтаємниці;

– науковий ступінь;

  • інші надбавки та доплати, у т. ч. доплата до розміру мінімальної зарплати;
  • премії та винагороди, у т. ч. за вислугу років, що мають систематичний характер, незалежно від джерел фінансування (крім сум, указаних у пп. 2.3.2);
  • оплата роботи в надурочний час та у святкові й неробочі дні;
  • оплата працівникам днів відпочинку, які надають у зв’язку з роботою понад нормальну тривалість робочого часу при вахтовому методі організації праці, при підсумованому обліку робочого часу;
  • суми виплат, пов’язаних з індексацією зарплати.

Інші заохочувальні та компенсаційні виплати — виплати за підсумками роботи за рік, премії за спеціальними системами і положеннями, компенсаційні та інші грошові й матеріальні виплати, які не передбачені актами чинного законодавства або які виплачують понад встановлені зазначеними актами норми.

Розмір зарплати працівника за повністю виконану місячну (годинну) норму праці не може бути нижчим за розмір мінімальної зарплати. Якщо нарахована зарплата нижча за законодавчо встановлений розмір мінімальної зарплати, роботодавець доплачує до рівня мінімальної зарплати (ст. 3–1 Закону № 108).

Приклад 2. У штатному розписі за посадою встановлено посадовий оклад 1600 грн. Система оплати праці не передбачає жодних надбавок та доплат працівнику, який обійматиме цю посаду. Проте роботодавець має доплачувати до законодавчо встановленого розміру мінімальної зарплати. Тому у графі 4 звіту № 3-ПН зазначаємо 1600 грн, а в графі 3 — 3200 грн.

Як визначити розмір зарплати з преміями та надбавками, якщо ці виплати щомісяця різні?

Якщо підприємство шукає нового працівника на заміну звільненому, визначте зарплату відповідно до Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затвердженого постановою КМУ від 26.09.2001 № 1266. Він містить механізм обчислення середньої зарплати для розрахунку виплат за соціальним страхуванням на випадок безробіття. Розрахунковий період — 12 календарних місяців, що передують звільненню попереднього працівника. 

02 січня 2019 року

Зміни в законодавстві про зайнятість населення

До оновленого переліку професій, за якими можна пройти перенавчання, включено 11 нових професій.

Наказом Мінсоцполітики від 13.05.2017 № 782 унесено зміни до Переліку професій, спеціальностей, напрямів підготовки та підвищення кваліфікації, для навчання за якими може бути виданий ваучер, затвердженого наказом Мінсоцполітики від 25.06.2015 № 661 (далі — Перелік № 661).

Перелік № 661 доповнено такими професіями та спеціальностями:

- верстатник деревообробних верстатів (код КП 7423);

-електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування (код КП 7241);

-машиніст бульдозера (будівельні роботи) (код КП 8332);

-машиніст екскаватора (код КП 8111);

- машиніст крана автомобільного (код КП 8332);

-монтажник систем утеплення будівель (код КП 7129);

-охоронник (код КП 5169);

-слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування (код КП 7233);

-слюсар-сантехнік (код КП 7136);

-швачка (код КП 7436);

-кібербезпека (код спеціальності 125).

Окрім того, професії «медична та психологічна реабілітація» (код спеціальності 225) та «фізична реабілітація» (код спеціальності 227) замінено на «медична психологія» (код спеціальності 225) та «фізична терапія, ерготерапія» (код спеціальності 227).

Нагадаємо, що ваучер — документ встановленого зразка, що дає особі право на перепідготовку, підготовку на наступному освітньо-кваліфікаційному рівні, спеціалізацію, підвищення кваліфікації у навчальних закладах чи у роботодавця (п. 4 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про зайнятість населення» від 05.07.2012 № 5067-VI; далі — Закон № 5067). Умови отримання від центру зайнятості ваучера, а також перелік осіб, що мають таке право, визначено статтею 30 Закону № 5067.

02 січня 2019 року

Шановні роботодавці району!

Запрошуємо вас скористатися сервісом служби зайнятості „Електронний кабінет роботодавця”!

Електронний кабінет – це персональне автоматизоване робоче місце роботодавця, працювати в якому Ви можете з будь-якого комп’ютера, підключеного до мережі Інтернет.

Щоб отримати доступ до власного електронного кабінету, зверніться до свого особистого консультанта в центрі зайнятості для отримання логіну і паролю.
Після реєстрації Ви з легкістю зможете переглядати:

• актуальність реквізитів свого підприємства, що зареєстровані в центрі зайнятості;

• історію направлень районним центром зайнятості працівників, в тому числі на тимчасові роботи;

• виконання договорів на громадські роботи, договорів на працевлаштування після навчання;

• тематику семінарів для роботодавців.

Також передбачена можливість переглядати звіти, які подавались до центру зайнятості, перелік послуг центру зайнятості, в тому числі і компенсація єдиного внеску.

Сподіваємось, що ця послуга сприятиме нашій подальшій плідній співпраці!

02 січня 2019 року

 Електронна черга

 02 січня 2019 року

Неформальне навчання

Державною службою зайнятості відповідно до чинного законодавства запроваджено новий напрям роботи – підтвердження результатів неформального навчання осіб за робітничими професіями. Неформальне професійне навчання – це набуття особою професійних знань, умінь і навичок, не регламентоване місцем набуття, строком та формою навчання.

На даний час така можливість існує для підтвердження професії «Кухар 3-6 розрядів» на базі Вищого комерційного училища Київського національного торгівельно-економічного університету, Рівненського та Одеського центрів професійно-технічної освіти державної служби зайнятості.

Для підтвердження результатів неформального навчання потрібно звернутись до місцевих центрів зайнятості, де Ви можете ознайомитись з механізмом його підтвердження, нормативно-правовими актами, що регулюють дане питання, інформацією про суб’єкти оцінювання (місце розташування, схеми транспортної доступності, вид діяльності). Також можна отримати інформацію про графіки роботи комісій з підтвердження кваліфікації, надані суб’єктами оцінювання; кошториси витрат на оцінювання неформального навчання за робітничою професією «Кухар», розраховані суб’єктами оцінювання; анкети само оцінювання та критерії оцінювання за даною професією тощо.

За результатами підтвердження кваліфікації особі видається документ встановленого зразка – свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації за результатами неформального професійного навчання або сертифікат оцінювання результатів неформального професійного навчання.

Фінансування підтвердження кваліфікації здійснюється за рахунок коштів особи або роботодавця.

 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОЦЕДУРУ ПІДТВЕРДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НЕФОРМАЛЬНОГО НАВЧАННЯ ЗА РОБІТНИЧИМИ ПРОФЕСІЯМИ

Для підтвердження кваліфікації особа звертається до суб’єкта підтвердження та подає направлення і документи, що додавалися до заяви.

Підтвердження кваліфікації здійснюється суб’єктом підтвердження згідно з договором, укладеним суб’єктом підтвердження з особою або роботодавцем.

Для забезпечення підтвердження кваліфікації суб’єкт підтвердження утворює комісію.

Підтвердження кваліфікації здійснюється за результатами визначення рівня професійних знань, умінь і навичок особи із застосуванням засобів вимірювання та критеріїв оцінювання.

Комісія проводить експертизу наданих документів, що підтверджують професійну компетентність кандидата, з метою визначення їх достовірності та відповідності вимогам кваліфікаційної характеристики професії за відповідним кваліфікаційним рівнем, професійного стандарту.

За результатами аналізу поданих документів та інших підтверджень професійної компетентності кандидата комісія складає план проведення кваліфікаційної атестації із визначенням методів і обсягу проведення кваліфікаційних пробних робіт, іспитів.

Комісія зобов’язана ознайомити кандидата із планом проведення кваліфікаційної атестації. Кандидату повідомляються порядок і умови виконання кваліфікаційної пробної роботи, місце проведення, строк виконання завдання.

Форми, методи проведення кваліфікаційної атестації, критерії оцінювання обираються комісією за результатами оцінки підтверджень професійної компетентності кандидата та відповідно до переліку засобів оцінювання за відповідною професією, затвердженого суб’єктом підтвердження.

У разі відсутності підтверджень професійної компетентності кандидата кваліфікаційна атестація проводиться у повному обсязі відповідно до вимог кваліфікаційної характеристики професії за відповідним кваліфікаційним рівнем, професійного стандарту.

У разі наявності підтверджень професійної компетентності кандидата щодо виконання окремих видів робіт за відповідним рівнем кваліфікації кваліфікаційна атестація може проводитися за тими видами робіт, щодо яких немає таких підтверджень.

У разі наявності підтверджень професійної компетентності кандидата за всіма видами робіт за відповідним рівнем кваліфікації кваліфікаційна атестація проводиться за вибором комісії.

Кваліфікаційна пробна робота проводиться на спеціально відведених обладнаних робочих місцях суб’єктів підтвердження або обладнаних робочих місцях інших підприємств, установ, організацій відповідно до укладених договорів.

У разі якщо специфіка професійної діяльності не дає змоги проводити кваліфікаційну пробну роботу безпосередньо на виробництві або у сфері послуг, кваліфікаційна пробна робота проводиться шляхом імітаційної діяльності.

Для проведення кваліфікаційної пробної роботи суб’єкт підтвердження забезпечує кандидата необхідним обладнанням, інструментом, витратними матеріалами, довідковими матеріалами на час виконання завдання.

У разі якщо для виконання кандидатом кваліфікаційної пробної роботи видаються напівфабрикати або деталі, які пройшли попередню обробку, суб’єкт підтвердження забезпечує відповідність напівфабрикатів та деталей технічним вимогам.

Виконання кваліфікаційної пробної роботи проводиться під контролем члена (членів) комісії, яких визначає голова комісії. Перед початком виконання кваліфікаційної пробної роботи здійснюється інструктаж кандидата з питань охорони праці.

Комісія приймає рішення про присвоєння кандидату кваліфікації відповідного рівня, що оформлюється протоколом, який підписується головою і членами комісії.

Кандидату, який підтвердив кваліфікацію, суб’єктом підтвердження видається свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації за результатами неформального професійного навчання встановленого зразка.

У разі виявлення у кандидата під час проходження процедури підтвердження кваліфікації рівня професійних знань, умінь та навичок, достатніх для виконання окремих видів робіт за професією, на підставі рішення комісії суб’єктом підтвердження видається кандидату сертифікат оцінювання результатів неформального професійного навчання.

Кандидату, який не підтвердив кваліфікацію, комісія надає рекомендації щодо продовження навчання.

Суб’єкт підтвердження реєструє та видає свідоцтво про присвоєння (підтвердження) робітничої кваліфікації за результатами неформального професійного навчання або сертифікат оцінювання результатів неформального професійного навчання особисто під підпис кандидата.

Рівень кваліфікації кандидата не підтверджується у разі не підтвердження рівня знань, умінь та навичок, передбачених кваліфікаційною характеристикою (професійним стандартом), згідно із критеріями оцінювання.

У разі виникнення спірних питань, пов’язаних з підтвердженням кваліфікації, особа має право звернутися із заявою до органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим у сфері освіти, структурного підрозділу з питань освіти обласної, Київської та Севастопольської міської державної адміністрації, який розглядає її та приймає відповідне рішення з порушеного в заяві питання.

Фінансування підтвердження кваліфікації здійснюється за рахунок коштів особи або роботодавця (у разі направлення ним особи).

ВИМОГИ ДО КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ З ПРОФЕСІЇ «КУХАР» 3 РОЗРЯДУ

Кваліфікаційні вимоги

Повинен знати: види, властивості, кулінарне призначення та особливості обробки картоплі, овочів, грибів, м'яса, риби, птиці, дичини, круп, макаронних виробів і бобових, сиру, яєць, тіста, консервів, концентратів та інших продуктів, ознаки та органолептичні методи визначення їх доброякісності, терміни та умови їх зберігання; способи, методи та форми нарізання овочів і зелені; технологію виготовлення котлетної маси з м'яса, риби та напівфабрикатів з неї; прийоми, способи та послідовність виконання теплового оброблення продуктів; правила реалізації, відпуску (комплектації) готової продукції, терміни та умови зберігання страв; рецептури, технологію виготовлення, вимоги до якості варених, смажених, запечених овочів, страв з круп, макаронних виробів і бобових, нескладних супів, страв з яєць, прісного тіста, страв з концентратів; організацію робочих місць під час виконання робіт; правила експлуатації відповідних видів технологічного обладнання, виробничого інвентарю, інструменту, ваговимірювальних приладів, посуду, їх призначення та використання в технологічному процесі; правила роботи підприємств харчування; санітарні правила для підприємств харчування; правила санітарної обробки столового та кухонного посуду, інструментів, інвентарю, їх маркування та використання; технічні вимоги безпеки праці; правила та норми протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни; призначення, зміст та порядок користування нормативно–технологічними документами: Збірником рецептур страв і кулінарних виробів, технологічними картками.

Повинен уміти: проводити процеси первинної кулінарної обробки сировини. Здійснювати допоміжні роботи з виготовляння страв та кулінарних виробів. Формувати та панірувати напівфабрикати. Готувати страви та кулінарні вироби, які потребують нескладної кулінарної обробки: варить, смажить, запікає та випікає вироби. Виготовляти страви з концентратів.Порціонувати(комплектувати), роздавати страви масового попиту.

Вимоги до попередньої освіти та наявного стажу роботи

Без вимог до освіти. Без вимог до стажу роботи.

ВИМОГИ ДО КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ З ПРОФЕСІЇ «КУХАР» 4 РОЗРЯДУ

Кваліфікаційні вимоги

Повинен знати: кулінарне призначення риби, морепродуктів, м'яса, м'ясопродуктів, домашньої птиці та кролів, властивість цих продуктів; вимоги до якості, ознаки та органолептичні методи визначення їх доброякісності, терміни та умови їх зберігання; порядок обробки риб осетрових порід, морепродуктів; ознаки та органолептичні методи визначення доброякісності риб осетрових порід; правила виготовлення натуральних напівфабрикатів і січеної маси з риби, яловичини, свинини, баранини; рецептури, технологію виготовлення страв та кулінарних виробів, що потребують основної, комбінованої та допоміжної теплової обробки; вимоги до їх якості, терміни та умови їх зберігання, відпуску; рецептури, технологію виготовлення страв та кулінарних виробів української кухні, оформлення та реалізацію готових страв і кулінарних виробів; вплив кислот, солей та жорсткої води на тривалість теплової обробки продуктів; характеристику різних видів столового посуду, правила підбору посуду та подачі різних груп страв; правила організації раціонального та безпечного харчування; правила експлуатації відповідних видів технологічного обладнання, виробничого інвентарю, інструменту, ваговимірювальних приладів, посуду, їх призначення та використання в технологічному процесі; технічні вимоги безпеки праці; правила та норми протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни; правила користування нормативно–технологічними документами.

Повинен уміти: виготовляти тапорціонуватинапівфабрикати з риби, яловичини, свинини, баранини. Здійснювати підготовку риби осетрових порід до теплової обробки. Готувати птицю для варіння та смаження. Готувати страви та кулінарні вироби масового попиту із застосуванням різних способів теплової кулінарної обробки. Виготовляти холодні страви та закуски: салати овочеві, з м’ясом, вінегрети, рибу під маринадом, холодці тощо. Варити бульйони (м’ясні, м’ясо-кісткові, рибні, грибні) та супи (заправні, пюреподібні, холодні, солодкі, молочні). Готувати різні види пасерування та соусів на бульйонах, молоці, сметані. Готувати другі страви з м’яса, риби, овочів, круп у вареному, тушкованому, запеченому, смаженому вигляді (м'ясо відварне, рибу відварну, смажену, парову, овочі фаршировані, запіканки з овочів, круп, молочні страви тощо). Готувати гарячі та холодні напої, солодкі страви. Готувати прісне здобне, дріжджове тісто, формувати та випікати з нього вироби. Видавати виготовлені страви.

Вимоги до попередньої освіти та наявного стажу роботи

Попередній освітньо-кваліфікаційний рівень – «Кухар 3 розряду». Стаж роботи за професією «Кухар 3 розряду» не менше 1-го року

ВИМОГИ ДО КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ З ПРОФЕСІЇ «КУХАР» 5 РОЗРЯДУ

Кваліфікаційні вимоги

Повинен знати: види, характеристика, оброблення рибних, м'ясних гастрономічних товарів; вимоги до якості, ознаки та органолептичні методи визначення їх доброякісності, терміни та умови їх зберігання; види, характеристика смакових і ароматичних речовин, барвників, способи їх застосування з метою поліпшення смакових властивостей продукції; рецептури, технологію виготовлення, вимоги до якості, терміни та умови зберігання,порціонування, оформлення та подавання страв, кулінарних виробів, страв української кухні складного приготування; основи раціонального, лікувального та лікувально-профілактичного харчування; характеристику дієт; страви та продукти, що заборонені до вживання за окремими дієтами; рецептури та технологію виготовлення дієтичних страв, види та способи обробки сировини для дієтичних страв; способи скорочення втрат та зберігання поживної цінності харчових продуктів під час теплової обробки; види та особливості сервіровки столу; правила складання меню (святкового та щоденного), заявок на продукти; складання технологічних карток; порядок ведення обліку та складання товарних звітів; правила експлуатації відповідних видів технологічного обладнання, виробничого інвентарю, інструменту, ваговимірювальних приладів, посуду, їх призначення та використання в технологічному процесі; технічні вимоги безпеки праці; правила та норми протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни.

Повинен уміти: готувати та оформляти страви і кулінарні вироби, які потребують певних знань та навичок у разі застосування різних способів кулінарної обробки (холодні страви, супи прозорі та заправні, солянки); другі страви складного приготування з варених, припущених, смажених, тушкованих, січених, парових: м'яса, риби, птиці, кролика. Готувати усі види гарячих та холодних соусів, гарнірів, солодкі страви. Готувати тісто пісочне, заварне, бісквітне, листкове та вироби з нього. Готувати, оформляти та відпускати різноманітні дієтичні страви, страви для лікувального та лікувально-профілактичного харчування. Складати меню, заявки на отримання сировини, напівфабрикатів та інших харчових компонентів, товарні звіти. Відповідати за додержання рецептури та технології виготовлення страв і кулінарних виробів. Проводити інструктаж кухарів, які мають нижчий розряд.

Вимоги до попередньої освіти та наявного стажу роботи

Попередній освітньо-кваліфікаційний рівень – «Кухар 4 розряду». Стаж роботи за професією «Кухар 4 розряду» не менше 2 років.

ВИМОГИ ДО КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ З ПРОФЕСІЇ «КУХАР» 6 РОЗРЯДУ

Кваліфікаційні вимоги

Повинен знати: рецептури, технологію виготовлення всіх видів страв та кулінарних виробів; особливості виготовлення національних, фірмових страв та страв іноземних кухонь; зміни, що відбуваються з білками, жирами, вуглеводами, вітамінами, речовинами для фарбування та іншими речовинами, що містяться в продуктах під час теплової обробки; правилапорціонування, оформлення та подання страв на замовлення, фірмових страв; правила та прийоми розроблення рецептур і технологій страв й кулінарних виробів, в т.ч. з використанням новітніх технологій; технологію використання нетрадиційної сировини у виробництві продукції ресторанного господарства; правила складання святкового, банкетного меню, меню з обслуговування окремого контингенту осіб; способи усунення дефектів в готовій продукції; правила експлуатації відповідних видів технологічного обладнання, виробничого інвентарю, інструменту, ваговимірювальних приладів, посуду, їх призначення та використання в технологічному процесі; технічні вимоги безпеки праці; правила та норми протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни.

Повинен уміти: готувати страви та кулінарні вироби, які потребують особливо складної кулінарної обробки, оформляти страви на замовлення, в банкетному виконанні (холодні страви, фірмові закуски та бутерброди; прозорі та холодні супи; тушковані, смажені, запечені порційні другі страви; страви з морепродуктів; соуси з специфічними смаковими властивостями; солодкі страви). Замішувати мигдальне, білково-повітряне тісто та випікати вироби них. Виготовляти вироби та готові страви для виставок-продажу, порційні страви національних та іноземних кухонь. Розробляти рецептури та технології страв і кулінарних виробів, в т.ч. з використанням нетрадиційної сировини та новітніх технологій. Проводити інструктаж кухарів, які мають нижчу кваліфікацію.

Вимоги до попередньої освіти та наявного стажу роботи

Попередній освітньо-кваліфікаційний рівень – «Кухар 5 розряду». Стаж роботи за професією «Кухар 5 розряду» не менше 3 років.

                   

 2 січня 2019 року

Інформаційні матеріали щодо невідворотності притягнення до відповідальності безробітних за порушення законодавства про зайнятість населення та соціальне страхування на випадок безробіття

стаття 36 Закону України

«Про загальнообов’язкове державнесоціальне страхування на випадок безробіття»

Застраховані особи, зареєстровані в установленому порядку як безробітні, зобов'язані своєчасно подавати відомості про обставини, що впливають на умови виплати їм забезпечення та надання соціальних послуг.

Сума виплаченого забезпечення та вартості наданих соціальних послуг застрахованій особі внаслідок умисного невиконання нею своїх обов'язків та зловживання ними стягується з цієї особи відповідно до законодавства України з моменту виникнення обставин, що впливають на умови виплати їй забезпечення та надання соціальних послуг.

У разі виїзду особи, зареєстрованої в установленому порядку як безробітна, за межі України з метою працевлаштування чи здійснення іншої діяльності, спрямованої на отримання прибутку, така особа зобов'язана повідомити про це державну службу зайнятості.

У разі припинення професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації за направленням державної служби зайнятості без поважних причин або відмови працювати за одержаною професією (спеціальністю) із застрахованих осіб стягується сума витрат на професійну підготовку, перепідготовку або підвищення кваліфікації.

Незастраховані особи, яким виплачується забезпечення та надаються соціальні послуги за цим Законом, виконують обов'язки та несуть відповідальність, так як і застраховані особи.

пункт 6

Порядку реєстрації, перереєстраціїбезробітних та ведення обліку осіб,які шукають роботу, затвердженого постановою КМУ від 20.03.2013 №198

Особа під час подання заяви про надання (поновлення) статусу безробітного ознайомлюється з правами та обов’язками зареєстрованого  безробітного.

частина друга статті 44

Закону України «Про зайнятість населення»

Зареєстровані безробітні зобов'язані:

самостійно або за сприяння територіальних органів центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, здійснювати активний пошук роботи, який полягає у вжитті цілеспрямованих заходів до працевлаштування, зокрема взяття участі у конкурсних доборах роботодавців;

відвідувати територіальний орган центрального органу виконавчої влади,

що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, в якому він зареєстрований як безробітний у визначений і погоджений з ним час, але не рідше ніж один раз на тридцять календарних днів;

дотримуватися письмових індивідуальних рекомендацій щодо сприяння працевлаштуванню, зокрема брати участь у заходах, пов'язаних із сприянням забезпеченню зайнятості населення;

інформувати територіальний орган центрального органу виконавчої влади,

що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, протягом трьох робочих днів про обставини припинення реєстрації, визначені у частині першій статті 45 цього Закону.

Відповідальність за достовірність поданих до центру зайнятості даних та

документів, на підставі яких приймається рішення щодо реєстрації безробітного та призначення матеріального забезпечення, надання соціальних послуг, покладається на зареєстрованого безробітного.

 

 Ваучери на навчання тим, кому за 45

Законом України «Про зайнятість населення», що набрав чинності з 01 січня 2013 року, передбачено ряд інструментів, що підвищують конкурентоспроможність осіб на ринку праці. Один із таких інструментів, визначений у статті 30 Закону України «Про зайнятість населення», і передбачає видачу ваучерів особам старше 45 років, страховий стаж яких становить не менше 15 років.
Для реалізації положень закону 04 квітня 2013 року набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку видачі ваучерів для підтримання конкурентоспроможності осіб на ринку праці» від 20 березня 2013 року № 207.
Цією постановою затверджено Порядок видачі ваучерів для підвищення конкурентоспроможності осіб на ринку праці (далі - Порядок) та перелік професій, спеціальностей та напрямів підвищення кваліфікації, для навчання за якими може бути виданий ваучер (далі - Перелік).
У Порядку визначено, що ваучери видаються територіальними органами Державної служби занятості України в районах та містах особам віком старше 45 років. Право на одноразове отримання ваучера мають особи до досягнення ними пенсійного віку встановленого статтею 26 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування».
Дія Порядку не поширюється на: осіб, які не мають професійно-технічної або вищої освіти; осіб, які проходили протягом останніх п'яти років перепідготовку за рахунок коштів Фонду державного соціального страхування України на випадок безробіття; зареєстрованих безробітних, які виявили бажання пройти професійне навчання за направленням територіального органу.
На підставі ваучера здійснюється перепідготовка, спеціалізація, підвищення кваліфікації за професіями та спеціальностями згідно з пріоритетними видами економічної діяльності, здобуття освіти на базі вже здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня.
Вартість ваучера встановлюється в межах вартості навчання і не може перевищувати десятикратний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, визначеного законом на момент прийняття рішення про його видачу.
Безробітні та зайняті громадяни у віці за 45, страховий стаж яких становить не менше 15 років, мають змогу безкоштовно отримати ваучер для навчання. Претендентом на ваучер може бути людина, яка має освіту й останні п'ять років не проходила навчання чи перепідготовку за направленням служби зайнятості, при цьому неважливо, працює вона на цей момент чи безробітна.
До переліку навчальних закладів, які мають ліцензію на підготовку за професіями електрогазозварювальник та робітник фермерського господарства входить і Старовижівський професійний ліцей.
Більш детальну інформацію про порядок і умови видачі ваучера можна безоплатно отримати у Старовижівській районній філії Волинського обласного центру зайнятості .

 

Шановні кримчани, мешканці східних областей України!
Державна служба зайнятості готова сприяти Вашому працевлаштуванню!

Вам обов'язково допоможуть у:
• пошуку підходящої роботи – тимчасової і постійної;
• отриманні інформації та консультацій щодо сприяння зайнятості;
• участі в громадських оплачуваних роботах;
• професійній підготовці, перепідготовці і підвищенні кваліфікації, зокрема з видачею ваучера для вікової категорії «45+»;
• отриманні статусу безробітного.

 

Якщо Ви шукаєте роботу, зверніться до найближчого центру зайнятості.
У державній службі зайнятості єдина база вакансій для всієї України.
Усі вакансії – у вільному доступі.
Реєстрація в проводиться незалежно від зареєстрованого місця Вашого проживання або перебування.

 

Для реєстрації слід мати:
• паспорт громадянина України (або інший документ, що посвідчує особу);
• облікову картку платника податків;
• трудову книжку;
• документи про освіту;
• військовий квиток (у разі потреби).

 

Звертаємо Вашу увагу, що наявність документів і реєстрація в службі зайнятості необов'язкова для отримання:
- інформації про вакансії, навчальні заклади, підприємства, установи, організації, з якими співпрацює служба зайнятості;
- консультацій з питань законодавства та інших питань;
- рекомендацій щодо вибору/зміни професії або навчальних закладів;
- консультацій щодо працевлаштування, у тому числі на тимчасові роботи.
- послуг з професійної орієнтації.
Наші спеціалісти:
- ознайомлять Вас із законодавством у сфері праці та зайнятості;
- поінформують про Ваші права при пошуку роботи;
- допоможуть у виборі професії;
- нададуть рекомендації щодо можливостей професійного навчання за сприяння державної служби зайнятості.

Державна служба зайнятості всі послуги надає БЕЗКОШТОВНО.

 

Збройні Сили України
Центр надання адміністративних послуг
Старовижівщина туристична
Підрозділи органів влади
Державні ресурси:
Вхід на сайт