Відомості про район
Райдержадміністрація
Прес-центр
РДА і громадськість
Районна рада
Місцеві ради

Військова служба за контрактом – вибір справжніх чоловіків

На військову службу за контрактом приймаються громадяни, які пройшли професійно- психологічний відбір і відповідають установленим вимогам проходження військової служби, які проходять строкову військову службу або військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, громадяни призовного віку, які мають вищу, професійно-технічну, повну або базову загальну середню освіту, військовозобов’язані, резервісти та жінки з відповідною освітою віком від 18 до 40 років.
На сьогодні, під час дії особливого періоду граничний вік призову збільшується до 60 років терміну перебування військовозобов’язаних у запасі (ст. 20; 28 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”).
Строки укладання контрактів.
Для громадян України, які приймаються на військову службу за контрактом та призначаються на посади, установлюються такі строки військової служби в календарному обчисленні:
для осіб рядового складу - 3 роки;
для осіб сержантського та старшинського складу - від 3 до 5 років;
для осіб офіцерського складу – 5 років.
Для громадян, які приймаються на військову службу за контрактом у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) введення правового режиму воєнного стану та призначаються на посади, строк військової служби в календарному обчисленні встановлюється до закінчення особливого періоду або до оголошення рішення про демобілізацію.
6 місячний контракт.
Для військовослужбовців строкової військової служби та військовослужбовців військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, які під час дії особливого періоду вислужили не менше 11 місяців, осіб, звільнених з військової служби під час дії особливого періоду, які приймаються на військову службу за контрактом у період з моменту оголошення мобілізації до часу введення воєнного стану (настання воєнного часу) або оголошення рішення про демобілізацію, строк військової служби в календарному обчисленні встановлюється шість місяців. Строк проходження військової служби для таких військовослужбовців може бути продовжено за новими контрактами на строк шість місяців. У разі закінчення особливого періоду або оголошення рішення про демобілізацію дія таких контрактів припиняється достроково. (ст. 23 Закону України “Про військовий обов'язок і військову службу”).
Право на освіту
Особи рядового, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом та продовжили строк військової служби за новим контрактом, мають право навчатися без відриву від військової служби у вищих військових навчальних закладах, військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів, а у разі відсутності можливості підготовки за спеціальностями у цих навчальних закладах, - в інших вищих навчальних закладах з метою здобуття вищої освіти. Тому після завершення першого контракту (у тому числі 6-ти місячного), військовослужбовці, які продовжили строк військової служби за новим контрактом, можуть безкоштовно отримати вищу освіту (спеціальність). (Пункт 172 Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України).
Збереження місця роботи.
За працівниками, призваними на строкову військову службу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або прийнятими на військову службу за контрактом у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) введення воєнного стану на строк до закінчення особливого періоду або до дня фактичної демобілізації, зберігається місце роботи, посада і компенсується із бюджету середній заробіток на підприємстві, в установі, організації, в яких вони працювали, на час призову, незалежно від підпорядкування та форми власності”.(ст. 119 “Кодексу законів про працю України").
Право на пенсію.
Пенсіонерам з числа військовослужбовців та осіб, які отримують пенсію у разі призову їх на військову службу під час часткової чи загальної мобілізації, на особливий період, або прийняття на військову службу за контрактом у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) введення воєнного стану на строк до закінчення особливого періоду або до оголошення рішення про демобілізацію до Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, органів та підрозділів цивільного захисту, виплата пенсій на часткової служби не припиняється.
Після звільнення з військової служби цих осіб виплата їм пенсій здійснюється з урахуванням додаткової вислуги років від часу повторного прийняття їх на службу до дня демобілізації або звільнення. (ст. 2 Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”).
Грошова винагорода при підписанні першого контракту.
Військовослужбовцям, які призвані на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, у разі їх прийняття на військову службу за контрактом виплачується одноразова грошова допомога в таких розмірах:
особам рядового складу - вісім мінімальних заробітних плат (11024 грн.); особам сержантського і старшинського складу - дев’ять мінімальних заробітних плат (12 402 грн.); особам офіцерського складу - десять мінімальних заробітних плат( 13 780 грн.).
(Постанова Кабінету Міністрів України від 14.05.2015 № 406).
Заходи посилення соціального захисту військовослужбовця, які сплановані у 2016 році.
З 1 січня 2016 року суттєво збільшено розмір грошового забезпечення військовослужбовців. Якщо грошове забезпечення рядового з вислугою до 5 років в грудні 2015 року складало 2500 грн., то в січні 2016 року становить 7098 грн. Відповідно зросло і грошове забезпечення осіб офіцерського складу.
На сьогодні розроблено зміни до Закону України “Про соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей” щодо виплати грошової компенсації за піднайом житла для осіб рядового, сержантського і старшинського складу.
На цей час законопроект проходить погодження у зацікавлених міністерствах (відомствах) України.

Якщо Вас зацікавила дана інформація – звертайтесь до Старовижівського районного військового комісаріату. Телефон для довідок – 21631, 0969538474.

Сергій ЯРОВЕНКО
військовий комісар Старовижівського районного військового комісаріату, підполковник

Розпорядження голови Старовижівської районної державної адміністрації віфд 03.02.2016 року №30 "Про вирішення в районі окремих питань сприяння організації комплектування Збройних сил України у 2016 році"

Збройні Сили України
Центр надання адміністративних послуг
Старовижівщина туристична
Підрозділи органів влади
Державні ресурси:
Вхід на сайт